ZPU KOTCHEMEX s.c. Dariusz Grzesiak, Andrzej Wrona

Oferujemy Państwu poparte wieloletnią praktyką oraz doświadczeniem wykonawstwo usług w zakresie:
   - remonty kapitalne i bieżące wszystkich typów kotłów wodnych oraz parowych (uprawnienia Urzędu   Dozoru Technicznego),
  - przygotowania do rewizji UDT urządzeń ciśnieniowych (uprawnienia Urzędu   Dozoru Technicznego),
  - remonty mechaniczne urządzeń pomocniczych kotłów (uprawnienia energetyczne),
  - prace spawalnicze kotłów, zbiorników, konstrukcji stalowych (uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego),
  - chemiczne usuwanie narostów i kamienia z kotłów parowych i wodnych,wymienników ciepła oraz
     instalacji c.o
. (uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego),

  - mechaniczne czyszczenie komór spalania, kanałów gorącego powietrza i spalin elektrofiltrów,            multicyklonów (uprawnienia energetyczne)
  - prace wysokościowe, zabezpieczenia antykorozyjne, kominy.